Aanmeldformulier abonnement Fit-Boekhouden

 

Download het "Word" of "PDF" formulier en stuur dit ondertekend terug of print het onderstaande formulier, vul het in en stuur het per post op naar:

Retrofit / BVSO Rijnmond
Dorpsstraat 73
3171EE Poortugaal

 

Of scan het ondertekende formulier en stuur dit als bijlage naar:

boekhouding.fitpakket@retro-fit.nl

 

 

 

Uw gegevens

Bedrijfsnaam:

BTW nummer:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Overige informatie:

 

Automatische overmaking

De maandelijkse betaling van uw abonnement op Fit-Boekhouden geschiedt uitsluitend d.m.v. automatische overmaking.

 

 

Pakket

Simpel Fit  € 29,95 ex BTW ( € 36,24 inclusief BTW )

Fit Sevice  € 39,95 ex BTW ( € 48,34 inclusief BTW )

Top Fit  € 149,00 ex BTW ( € 180,29 inclusief BTW )

 

Heeft u al een abonnement op Acumulus? Ja / Nee *

* doorhalen wat niet van toepassing is

 

Zo ja:

Als u al een abonnement op Acumulus heeft kunt u

€ 9,95 aftrekken van het totaalbedrag ( inclusief BTW ) van het door u gekozen abonnement.

Soort pakket:

Bedrag:

Rekeningnummer:

Ten name van:

Bank:

 

Ondergetekende verklaart hierbij:

- een abonnement af te willen sluiten op Fit–Boekhouden voor minimaal 12 maanden, na het eerste jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand;

- akkoord te gaan met de maandelijkse automatische incasso zoals hierboven aangegeven;

- dit aanmeldformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Plaats:

 

Datum:

 

Handtekening:

 

 

………………………………….......................

 

 

Terug naar Retrofit/Boekhouding