Persoonlijke Coaching

Iedereen die op zoek is naar de mogelijkheid om zijn talenten succesvol in te zetten, helpen wij om meer uit jezelf te halen. Gefundeerd richting geven aan je eigen leven en je kwaliteiten zichtbaar maken

Ons motto is :

Vind eerst jezelf, daarna het werk dat bij je past

Als mensen meer zicht hebben op hun eigen missie en daarvoor uitkomen, kun je deze ook beter benutten. De oprechte match tussen je persoonlijke functie, taak en dus organisatie, wordt duidelijker. De benodigde individuele ontwikkelingspunten om een succesvolle loopbaan te kunnen verwerven bieden wij op een indringende wijze aan, zodat de kans van slagen aanzienlijk toeneemt.

We starten met het maken van een profiel van ieders persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Aan de hand van het persoonlijke profiel kan intensief aan de bewustwording van jezelf worden gewerkt, voor zowel de fysieke als de mentale kant. Vervolgens ontwikkelen we specifieke doelen voor je eigen ontwikkeling. Je leert effectief om te gaan met je sociale omgeving, een goede plaats daarin te verwerven en weerstand te overwinnen.
Uitvoerig wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een eigen missie / visie en het daarvoor benodigde strategisch beleid.

Het resultaat van het proces is, dat zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing is toegenomen. Daardoor heb je meer zicht gekregen op mogelijkheden en ben je in staat om heldere, gefundeerde en intrinsieke keuzes te maken.
Indien noodzakelijk en/of gewenst kunnen we, al naar gelang de persoonlijke situatie van de cliënt, meerdere interventies worden ingezet,
zoals o.a. loopbaanbegeleiding, identiteitsversterking, sollicitatietraining, oefenen assessments, etc.

Meer weten? Klik hier voor het contact formulier
of maak een vrijblijvende afspraak om uw specifieke wens kenbaar te maken.

website: www.siel.nl - hosting: www.kvvmp.com