Ontwikkeling

De arbeidsmarkt verandert snel. Er komt een periode aan waarin zich structurele tekorten zullen aandienen, zeker in bepaalde branches, sectoren en functies. De komende veranderingen worden momenteel overschaduwd door de huidige crisis. Ook nu zijn er nauwelijks mensen te vinden voor bepaalde werkzaamheden.

In de toekomstige arbeidsmarkt zal het zeker voorkomen dat naast een tekort in de ene sector, er elders een overschot aan werknemers is. Daarom is het zeer belangrijk om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten. Dat betekent dat men zowel actief bezig is met een gezonde levensstijl en vitaliteit, als het blijven ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden. Dit geldt voor de gehele loopbaancyclus van een werknemer, dus ook op latere leeftijd.


Duurzame inzetbaarheid belangrijk voor jong én oud


De sociale partners zijn primair verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid en participatie op de arbeidsmarkt. Noodzakelijk is dat de overheid hen daarbij stimuleert en ondersteunt, door bevorderende maatregelen te nemen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het vitaliteitspakket en afspraken over van-werk-naar-werkregelingen. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen op een goede en gezonde manier langer door kunnen blijven werken.


GEBRUIK VAN ARBEID ZONDER VERBRUIK


Een manier om dit meetbaar te maken is het houden van een periodieke inzetbaarheids- en loopbaanscan. Daarbij past ook een individueel inzetbaarheids- en scholingsbudget. Uiteindelijk is duurzame inzetbaarheid zowel de verantwoordelijkheid van de werknemer als de werkgever.

De winst van duurzame inzetbaarheid: Klik HIER!

website: www.siel.nl - hosting: www.kvvmp.com