De winst van duurzame inzetbaarheid

Door de inzet van het Duurzaam Inzetbaarheidsprogramma kunt u in het algemeen de volgende successen verwachten:

 

 
Energieke medewerkers
Uw medewerkers zijn duurzaam en optimaal inzetbaar. Zij zijn in staat actief aan hun eigen vitaliteit en loopbaan te werken. Ze hebben een actieve houding en stralen energie en enthousiasme uit. Op feestjes vertellen ze met veel plezier over uw organisatie!
     
 
Cultuur & kwaliteitszorg
Medewerkers in uw organisatie stimuleren elkaar om kwaliteit te leveren, waarderen en respecteren elkaar. Zij zijn betrokken bij de organisatie. Er heerst een open cultuur waarin leidinggevende en medewerker elkaar durven aanspreken. Flexibele organisatie.
     
 
Sterk leiderschap
Leidinggevenden worden gesterkt in zowel inhoudelijke als praktische kennis en vaardigheden die de dialoog tussen manager en medewerker versterkt. De manager is in staat de rol van coach op te pakken, inspireert en motiveert.
     
 
Imago
De aanpak draagt bij aan uw imago als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie! Op de krappe arbeidsmarkt zult u gemakkelijker medewerkers vinden. U wordt gecertificeerd als Model of Good Practice via Kroon op het Werk en dingt mee naar de Kroon op het Werk prijs.
     
 
Rendement
In termen van rendement kunt u reductie van verzuimkosten, vervangingskosten, werving- en selectiekosten, vermindering van faalkosten door mensfouten, minder bedrijfsongevallen en verhoging van de productiviteit (gemiddeld 2,5%) verwachten.
     
 
Efficiënte HR-processen
Kunt u het aanwezige talent maximaal benutten. Alle HR-activiteiten, zoals levensfasebeleid, PMO’s, het nieuwe werken, vitaliteitsprogramma’s, worden op elkaar afgestemd. Instrumenten en interventies worden gericht en gestructureerd ingezet en sluiten aan bij uw bedrijfsstrategie.

 

website: www.siel.nl - hosting: www.kvvmp.com