Duurzame inzetbaarheid

Een nieuwe kijk op arbeid en de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo. In de toekomst wordt werk als WAARDE gezien.

‘Duurzaam inzetbaar’ betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.
(Rapport commissie van ZonMw).

Een werknemer kan nog zo gemotiveerd zijn om aan zijn ontwikkeling te werken, als zijn werkgever hem daarin niet tegemoet komt, creëer je geen duurzame inzetbaarheid. Kortom het streven naar Duurzame Inzetbaarheid is een gedeeltelijke verantwoordelijkheid tussen ondernemingen en de individuele werknemers.


Veranderen doe je samen!

Optimale arbeidsparticipatie in de snel veranderende arbeidsmarkt verhoogt de overlevingskansen van zowel ondernemingen als van individuele werknemers.

Ontwikkeling, gezondheid en vitaliteit zijn elementen die passen bij de behoeften van nieuwe generaties werkgevers en werknemers.
Het sociale zekerheidsstelsel is in beweging: mensen zullen vaker van werk wisselen en bedrijven willen flexibel met personeel kunnen omgaan. Als werkgever moet je aantrekkelijk zijn om in de toekomst
goed gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers te krijgen.
De werknemer moet zich bewust zijn dat de toekomst meer gericht zal zijn op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid.

Fitte en met plezier werkende medewerkers zijn een voorwaarde voor goede prestaties, klanttevredenheid en gezonde financiële resultaten.
Als adviseur, sparringpartner procesbegeleider, werkt Retrofit aan de samenwerking tussen verschillende partijen om een gezamenlijk doel te bereiken, waarbij de individuele doelen niet uit het oog worden verloren.

Investeren in mensen, door ze in te zetten op hun talent en hun verantwoordelijkheid een eigen plaats te geven, leidt tot een goede balans tussen persoon en werk. Als de werknemer zich gezond voelt en plezier heeft in zijn werk, dan presteert hij goed. Enthousiaste medewerkers verhogen het imago van de onderneming.

Duurzame inzetbaarheid is een zeer actueel onderwerp. Het staat bij menig ondernemingsraad en brancheorganisatie op de agenda. Ook de overheid promoot het onderwerp met beleid op nationaal als op Europees niveau.

Wilt u weten wat de winst van Duurzame Inzetbaarheid is?
KLIK HIER
 

website: www.siel.nl - hosting: www.kvvmp.com